I like you! Like everything!

New likes
Mivel Én is az vagyok, görcsösen nem akartam elveszteni. Sok hibát vétettem, amit ma már a sors kezének tartok inkább. Így kellett lennie, és ha úgy kell lennie, kapok/kapunk még egy esélyt. :)
Boldog akkor lennék, ha megölelhetném Őt, akit szeretnék! Így, csak "Skorpió" vagyok! :)- ♥♥
Boldog csak egyszer voltam, amikor Őt öleltem, a karomban tarthattam. Most vidám vagyok, és végre ez utamon. Remélem, hogy keresztezik még egymást útjaink vele. Úgy érzem nem csak leckét kellett adnunk egymásnak, több van nekünk ennél megírva. Egymásnak vagyunk teremtve.
Én csak örülők, hogy boldog vagy. Vigyázz magadra!!!:)
Akkor már értem, miért értem meg a Te gondolataidat. :) Ugyanolyanok vagyunk ;)
A skorpió csillagjegy szülötteként élem az életemet. Egyáltalán nem zavar az, hogy érzékeny lelkületű vagyok. Ha úgy érzem sírnom kell, sírok, ha pedig mosolyogni szeretnék, mosolygok. Az sem zavar, hogy sokkal jobban ragaszkodom azokhoz az emberekhez, akiket szeretek, mint ahogyan esetleg kellene, vagy szabad lenne. Aztán az sem zavar, ha időnként teljesen máshogy látom az élet dolgait, mint ahogyan azt, az emberek többsége! Azért, mert én ilyen vagyok!♥♥
Amennyiben képessé teszik magukat jellegzetes lelki érzékenységüknek a szellemi információ befogadási-készséggé való átalakítására és szülőkként is képessé teszik magukat az életfogytiglaninak képzelt gyámkodói-irányítói szerepükről való lemondásra, a felnőtté váló gyermekek elengedésére, szabadon bocsátására (megértvén azt, hogy a legfőbb jó, amit a marurizálódó gyermekeikkel

tehetnek az a gyámkodás megszüntetése, mert az igazi szeretet az mindent felszabadít, elenged és semmit nem tart meg magának), nem csak a jellegzetes Rák betegségeket kerülhetik el és haladhatják meg, hanem az értelmi világossággal (szellemi valóság-ismerettel) átitatott szeretet gyakorlásának a legmagasabb fokára is eljuthatnak.
Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét előkészítő látszat-létezés üvegfalú labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belső neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és kíméletlen" viselkedése következtében ők olyan sokat kénytelenek szenvedni...
Ezt a lelki védőburkot a legtöbb esetben a tökéletes alkalmazkodási készség és a környezettel való opportunista kiegyezési mentalitás kialakításával szokták kialakítani a nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló túlérzékenységben "szenvedő" emberek. Ezek lesznek az úgynevezett normophánok, a társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusabban viselkedő emberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt rákos személyeket igen megsiratja környezete, melegszívű, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásának tudja be korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekintik jóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erőszakos és igazságtalan embertársával sem, végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merje mondani őszintén azt, amit gondol valójában.
"a legjobb védekezés a támadás"-alapon, agresszív, sőt: néha egyenesen kegyetlenkedő magatartási formákhoz szoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal eltorlaszolván önmagát a további ("sértő") információ-behatolásokkal szemben, menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elő fizikai szervezetében, amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstől való elzáródási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történő megtestesítői.
A Rák jegyében született személyek általában a legérzékenyebbek, a leg sebezhetőbbek, a legfélénkebbek és ugyanakkor a legragaszkodóbbak az állatöv összes csillagképének szülöttei közül.

Ugyanis, ők a közvetlen kötödések általi szellemi megismerés, a közvetlen tapasztalás, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok mély, elemi átélésének és a közvetlen (személyes) jellegű információ-befogadási készség ősprincípiumának a megtestesítői. ők úgy ismerik meg a világot, azaz környezetüket, hogy a magukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élőket azáltal, hogy szüntelenül gondoskodni akarnak azokról. Ennek köszönhetően ők a legtragikusabb drámák hősei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák szülöttekben elsődlegesen megnyilvánuló és a gondoskodáson keresztül történő AZONOSULÁSI PRINCíPIUM ellentmond a más szülöttekben elsődlegesen ható függetlenedési (és ezáltal a személyes felelősségvállalási) törekvés princípiumnak, ami valósággal felsebzi a Rákok fokozott és heves érzékenységét. Ezért a legelemibb, materiális információ-feldolgozási (emésztési) folyamatokat végző szervek károsodnak meg a Rák szülöttek esetében, ha nem tudatosul bennük idejében az a tény, hogy a velük ellentétesen érző és gondolkozó emberek a valóságnak egy másik-épp annyira jogos és érvényes-részét testesítik meg és azoknak nem éppen az állandó családi meleg, a kötöttség és kötödés jelenti a legfőbb jót az életben, ahogy a Rák szülötteknek.
A legszebb, a legmélyebb érzelmeket jelentő szerelem akkor köszöntött be az életembe, amikor nem is gondoltam, hogy még szerelmes lehetek. Ráadásul egy olyan férfiba, akibe egyszer már korábban szerelmes voltam. Még most is Ő életem szerelme! Számomra ma is Ő a világ legnagyszerűbb embere!♥♥
Nem érdekel a holnap. Eljutottam arra a pontra, hogy hidegen hagy, hogy mi fog történni, hogy sikerül-e valami, amibe belevágok, hogy csalódok-e az emberekben, akiket a közelembe engedek, egyszerűen már nem érdekel. Tudom, hogy mit tudok elviselni és tudom, hogy a pofonokat is kibírom állni, már ki. A holnap úgyis a ma lesz, a többi meg jelentéktelen feltevés. A mát éld, azt ami most zajlik, élvezd ki minden percet, mert baromi hamar elmúlik és azon kapod magad, hogy a jövődet fejtegeted, ami úgysem úgy alakul, ahogy eltervezzük. De tudod pont ettől jó, hogy soha sem tudod mi vár rád a sarkon, hogy kibe futsz bele, hogy ki sétál el melletted, hogy ki az, aki utánad megy, mert ő nem bírja ki hogy ne tegye...
A tömegben egy embert keress..
Ne az embert nézd, a szemet lesd..
A szemben a lelket keresd..
Az a lélek is, téged keres.♥
Most már, hogy több mint egy éve szerelmes vagyok beléd, és nálad van a lelkem, talán időszerű lenne megismerni egymást.♥♥